Hlavná stránka
O škole
Štúdium, odbory
Pripravujeme
Podujatia
Ponuka
Naše úspechy
Napísali o nás
Galéria
Pripravujeme
Školský rok 2016/2017 Tlačiť E-mail

Základná umelecká škola

oznamuje všetkým žiakom , že nástup a zadelenia rozvrhov sa uskutoční od 5.9.2016 – 9.9.2016. v čase od 10:00 – 15:00 hod.

V školskom roku 2016/2017 otvárame :

Výtvarný odbor

Tanečný odbor

Literárno-dramatický odbor

Hudobný odbor – spev, hra na klavír, hra na keyboard, gitara, akordeón, heligónka, zobcová flauta, priečna flauta

V prípade, že majú žiaci záujem sa prihlásiť do ZUŠ v šk.r. 2016/2017 môžu tak urobiť

v tom istom termíne ( od 5.9.2016 – 9.9.2016 v čase od 10:00 – 15:00 hod. )

Riaditeľka ZUŠ Turzovka Mgr. Dagmar Labáková


 
Prijímacie skúšky Tlačiť E-mail
Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy, M. R. Štefánika 355, Turzovka

vyhlasuje
prijímacie skúšky

9. a 10. júna 2016  od 13. 00 do 17. 00 hod.
v budove ZUŠ

Hudobný odbor:                      pre deti od 6 rokov

Možnosti štúdia:                         hra na klavíri, keyboarde, gitare, elektrickej gitare, basovej gitare, akordeóne,                                                                  heligónke, zobcovej flaute, priečnej flaute, saxofóne,trúbke, bicích nástrojoch, spev

Výtvarný odbor:                      pre deti od 5 rokov
Literárno-dramatický odbor:    pre deti od 6 rokov

Tanečný odbor :                       pre deti od 5 rokov

ZUŠ otvára prípravné štúdium, štúdium I. stupňa ( žiaci základných škôl ), štúdium II. stupňa (žiaci stredných škôl)i štúdium pre dospelých.
Pripravuje na štúdium na stredných a vysokých školách umeleckého a pedagogického zamerania.
Bližšie informácie:    osobne v budove ZUŠ ( pri Polícii ), telefonicky na č. tel. 4352 549, 0905 597 404

 


 
  
 
Koncoročná výstava prác žiakov výtvarného odboru Tlačiť E-mail
Sample Image