Hlavná stránka
O škole
Štúdium, odbory
Pripravujeme
Podujatia
Ponuka
Naše úspechy
Napísali o nás
Galéria
Výstavy
Koncoročná výstava prác žiakov výtvarného odboru Tlačiť E-mail
Maľuj zase obrázky, rob bižutériu, či macramé...Sample Image

Peknou tradíciou Základnej umeleckej školy v Turzovke je každoročná prezentácia výtvarných prác žiakov. Aj tento rok mali možnosť  návštevníci vernisáže, ktorá sa konala dňa 20. 5. 2015 vo výstavnej sieni KaSS v Turzovke, obdivovať nádherné práce žiakov všetkých vekových kategórií.
Výstava je pozoruhodná pestrosťou farieb, rôznorodosťou techník a námetov. Žiaci vo svojich dielach uplatnili techniky maľby, kresby, grafiky, koláže, frotáže,  enkaustiky a taktiež kombinované techniky. Venovali sa aj odevnému dizajnu.
Hlavnou úlohou výtvarného odboru je však naďalej rozvíjanie rozumovej, mravnej a estetickej výchovy žiakov, pri ktorých  pedagógovia vychádzajú z učebných plánov a osnov MŠ SR.
Okrem uvedených skutočností pedagógovia pripravili aj tento rok žiakov na talentové skúšky na štúdium stredných a vysokých škôl , kde sa našim žiakom mimoriadne darilo. Za  všetkých možno spomenúť  Tamaru Masnicovú,  ktorá spomedzi  50 uchádzačov o štúdium na Strednej umeleckej škole v Trenčíne skončila na 1. mieste. 
Medzi najvýraznejšie úspechy výtvarného odboru v tomto roku patrí aj účasť na celoslovenskej súťaži v Považskej Bystrici, kde kolektív žiakov výtvarného odboru získal jednu z hlavných cien. V súťaži regiónov Kysuce, Žilina ,Trenčín výtvarný odbor získal cenu za techniku enkaustika.
Počas vernisáže pedagógovia Eva Stuchlíková, Alžbeta Slezáková a Eva Marcová so svojimi žiakmi pracovali v tvorivých dielňach, kde si návštevníci výstavy mali možnosť pozrieť, ako výtvarné dielka vznikajú.

Celý článok...