Hlavná stránka
O škole
Štúdium, odbory
Pripravujeme
Podujatia
Ponuka
Naše úspechy
Napísali o nás
Galéria
Prijímacie skúšky Tlačiť E-mail
Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy, M. R. Štefánika 355, Turzovka

vyhlasuje
prijímacie skúšky

9. a 10. júna 2016  od 13. 00 do 17. 00 hod.
v budove ZUŠ

Hudobný odbor:                      pre deti od 6 rokov

Možnosti štúdia:                         hra na klavíri, keyboarde, gitare, elektrickej gitare, basovej gitare, akordeóne,                                                                  heligónke, zobcovej flaute, priečnej flaute, saxofóne,trúbke, bicích nástrojoch, spev

Výtvarný odbor:                      pre deti od 5 rokov
Literárno-dramatický odbor:    pre deti od 6 rokov

Tanečný odbor :                       pre deti od 5 rokov

ZUŠ otvára prípravné štúdium, štúdium I. stupňa ( žiaci základných škôl ), štúdium II. stupňa (žiaci stredných škôl)i štúdium pre dospelých.
Pripravuje na štúdium na stredných a vysokých školách umeleckého a pedagogického zamerania.
Bližšie informácie:    osobne v budove ZUŠ ( pri Polícii ), telefonicky na č. tel. 4352 549, 0905 597 404