Hlavná stránka
O škole
Štúdium, odbory
Pripravujeme
Podujatia
Ponuka
Naše úspechy
Napísali o nás
Galéria
História a súčasnosť Tlačiť E-mail

     Základná umelecká škola v Turzovke bola založená v roku 1973. Jej prvým riaditeľom bol Jozef Jasenovský, ktorého v roku 1979 na 20 rokov vystriedal Rudolf Hrtús. V rokoch 1999 - 2004 túto funkciu zastával Ľubomír Mackovčák, od júla 2004 je riaditeľkou školy Petronela Stuchlá. Zo začiatku na škole pôsobil len hudobný odbor, v roku 1976 k nemu pribudol odbor výtvarný a až v rokoch 1998 1999 ďalšie odbory. Dnes škola poskytuje žiakom základných a stredných škôl i záujemcom z radov dospelých základy umeleckého vzdelania vo všetkých štyroch odboroch – hudobnom, výtvarnom, tanečnom i literárno-dramatickom. Taktiež  odborne a úspešne pripravuje na štúdium na stredných i vysokých školách umeleckého a pedagogického zamerania.

     Škola pôvodne sídlila v Kultúrnom dome Rudolfa Jašíka, neskôr bola premiestnená do domu „Michnicovcov“. V roku 1989 k nemu pribudol dom „Surovkovcov“, kde sa vytvorili priaznivé podmienky pre prácu výtvarného odboru. V januári 1996, po rekonštrukcii druhého poschodia budovy, sa k výtvarníkom presťahovali aj hudobníci. Dnes škola sídli už len v dome „Surovkovcov“ vedľa budovy Polície. V roku 2003 bola vďaka úveru od nášho zriaďovateľa mesta Turzovky splynofikovaná. Sú tu vhodné priestory pre individuálne vyučovanie v hudobnom odbore i učebňa hudobnej náuky, ktorú využívame aj ako koncertnú sálu na triedne prehrávky a interné koncerty. Prvé poschodie patrí výtvarnému odboru. Žiaci tu majú k dispozícii dve špecializované učebne, triedu s hrnčiarskym kruhom a grafickým lisom a triedu s počítačom. V tejto budove nájdu priestor na nácviky aj všetky komorné zoskupenia školy. Žiaci speváckeho oddelenia majú k dispozícii triedu s ozvučovacou aparatúrou, kde sa v prípade záujmu učia základom práce s mikrofónom. Tanečný odbor vyučujeme v priestoroch Kultúrneho domu R. Jašíka a literárno-dramatický odbor v priestoroch Základnej školy a Kultúrneho domu v Staškove.