Hlavná stránka
O škole
Štúdium, odbory
Pripravujeme
Podujatia
Ponuka
Naše úspechy
Napísali o nás
Galéria
Mame s láskou
Máj - mesiac radosti, lásky , ale tiež mesiac, ktorý patrí našim mamám. Práve ony sú slnkom v našom živote. Darujú nám život, starajú sa o nás, bdejú pri našich posteliach, keď sme chorí, sprevádzajú naše prvé kroky. Podržia nás v dobrých i ťažkých chvíľach. Naše mamy, jedinečné a nenahraditeľné bytosti nášho života.
Práve pre všetky mamy pripravilo Kultúrne a spoločenské stredisko v spolupráci s Mestom Turzovka a ZUŠ kultúrny program, ktorý sa uskutočnil v nedeľu 9. mája 2010.
V programe plnom pesničiek, básničiek a tanečných choreografií sa predstavili deti z hudobného, tanečného a literárno - dramatikého odboru. Vystúpením potešili nielen svoje mamičky, ale i takmer celú kinosálu.
Veľká vďaka patrí moderátorke Kataríne Fernando, ktorá celý program sprevádzala a pedagógom, ktorí deti pripravili a venovali sa im s láskou.
 Sample Image Sample Image
 Sample Image Sample Image
 Sample Image Sample Image
 Sample Image Sample Image
 Sample Image Sample Image
 Sample Image Sample Image
 Sample Image Sample Image
 Sample Image Sample Image
 Sample Image Sample Image
 Sample Image Sample Image
 Sample Image Sample Image
 Sample Image Sample Image
 Sample Image Sample Image