Hlavná stránka
O škole
Štúdium, odbory
Pripravujeme
Podujatia
Ponuka
Naše úspechy
Napísali o nás
Galéria
Koncoročná výstava prác žiakov výtvarného odboru
Maľuj zase obrázky, rob bižutériu, či macramé...Sample Image

Peknou tradíciou Základnej umeleckej školy v Turzovke je každoročná prezentácia výtvarných prác žiakov. Aj tento rok mali možnosť  návštevníci vernisáže, ktorá sa konala dňa 20. 5. 2015 vo výstavnej sieni KaSS v Turzovke, obdivovať nádherné práce žiakov všetkých vekových kategórií.
Výstava je pozoruhodná pestrosťou farieb, rôznorodosťou techník a námetov. Žiaci vo svojich dielach uplatnili techniky maľby, kresby, grafiky, koláže, frotáže,  enkaustiky a taktiež kombinované techniky. Venovali sa aj odevnému dizajnu.
Hlavnou úlohou výtvarného odboru je však naďalej rozvíjanie rozumovej, mravnej a estetickej výchovy žiakov, pri ktorých  pedagógovia vychádzajú z učebných plánov a osnov MŠ SR.
Okrem uvedených skutočností pedagógovia pripravili aj tento rok žiakov na talentové skúšky na štúdium stredných a vysokých škôl , kde sa našim žiakom mimoriadne darilo. Za  všetkých možno spomenúť  Tamaru Masnicovú,  ktorá spomedzi  50 uchádzačov o štúdium na Strednej umeleckej škole v Trenčíne skončila na 1. mieste. 
Medzi najvýraznejšie úspechy výtvarného odboru v tomto roku patrí aj účasť na celoslovenskej súťaži v Považskej Bystrici, kde kolektív žiakov výtvarného odboru získal jednu z hlavných cien. V súťaži regiónov Kysuce, Žilina ,Trenčín výtvarný odbor získal cenu za techniku enkaustika.
Počas vernisáže pedagógovia Eva Stuchlíková, Alžbeta Slezáková a Eva Marcová so svojimi žiakmi pracovali v tvorivých dielňach, kde si návštevníci výstavy mali možnosť pozrieť, ako výtvarné dielka vznikajú.

 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image