Hlavná stránka
O škole
Štúdium, odbory
Pripravujeme
Podujatia
Ponuka
Naše úspechy
Napísali o nás
Galéria
V Kysuckom múzeu vystavujú betlehemy zo súťaže detských prác

Prezentovali sa mladé talenty regiónu

Sample ImageV Kysuckom múzeu v Čadci je od 29.11.2007 sprístupnená regionálna súťažná výstava detských prác, ktorá sa nesie pod názvom BETLEHEM. Vyhodnotenie súťaže bolo s bohatým kultúrnym programom, ktorý nás zaviedol do príbytkov predkov v podaní folklórnych skupín. Vigľašanka z Olešnej priblížila predvianočný zvyk Deviatník - hľadanie prístrešia Panenky Márie pre svoje nenarodené dieťa. Staškovanka zo Staškova pripomenula zvyky a tradície počas Štedrého dňa na Kysuciach - Lucie, hricov, zdobenie vianočného stromčeka, betlehemcov, Štedrú večeru, čarovanie, rôzne vinšovačky a nechýbali ani krásne vianočné koledy.

Odborná porota pracovala pod vedením akademického sochára Jaroslava Gaňu, riaditeľa Kysuckej galérie v Čadci, členovia boli: Mgr. Ľubica Kullová, riaditeľka Kysuckého múzea v Čadci a Eva Stuchlíková, výtvarníčka a pedagogička ZUŠ v Turzovke.
Do súťaže sa zapojilo 22 škôl regiónu Kysúc. Vystavených je 139 detských prác, ktoré sú vyrobené z rôzneho prírodného materiálu. Porota ich rozdelila do dvoch kategórií - plošných prác a priestorových prác. Hodnotila objavnosť, nápaditosť, výtvarné prevedenie, detský prejav, využitie netradičného materiálu, technologické stvárnenie i kvalitnú farebnú a kompozičnú realizáciu.
Poslaním súťaže bolo aktivizovať a podporovať amatérsku výtvarnú tvorbu detí a mládeže, objavovať mladé talenty, poskytovať priestor prezentácii, pomáhať kultúrnemu rozvoju mladeže, umožňovať vzájomnú konfrontáciu výtvarných prác žiakov regiónu Kysúc a prezentovať ich širokej verejnosti.
Výsledky súťaže
Kategória priestorové práce: 1. miesto: ZUŠ Turzovka, 2.miesto: ZŠ s MŠ Stará Bystrica, 3.miesto: ZŠ s MŠ Olešná.
Čestné uznanie za nápaditosť a kvalitné výtvarné prevedenie získali: Filip Pokryvka a Marek Mikula zo ZŠ Komenského, Čadca, Špeciálna základná škola Čadca, Jakub Grešák, ZŠ Rudinská.
Kategória plošné práce: 1. miesto: Daniel Kyzek zo ZŠ Horelica, 2. miesto: Michaela Škrapková zo ZŠ M.R.Štefánika, Čadca, 3. miesto Erika Škrapková zo ZŠ M.R.Štefánika, Čadca.
Čestné uznanie za kvalitnú a kompozičnú realizáciu získali: Dominika Ďurkáčová a Petra Baroniaková zo ZŠ Svrčinovec, Jozef Povrazník zo ZUŠ Turzovka, Centrum voľného času Čadca.
Počas výstavy je vyhlásená aj divácka súťaž formou ankety. Každý návštevník môže dať svoj hlas najkrajšiemu betlehemu. Práce s najväčším počtom hlasov budú ocenené vecnými cenami. Vyhlásenie výsledkov diváckej ankety bude na ukončení výstavy 6. januára 2008.
Ďakujeme školám a autorom prác za ochotu zapojiť sa do súťažnej výstavy a prajeme všetkým veľa úspechov vo výtvarnej tvorbe.

Darina Hnidková, vyšlo v týždenníku Kysuce 19. decembra 2007