Hlavná stránka
O škole
Štúdium, odbory
Pripravujeme
Podujatia
Ponuka
Naše úspechy
Napísali o nás
Galéria
Vedenie základnej umeleckej školy

                                   

Riaditeľ:

Mgr. Dagmar Labáková

Zástupca:

Mgr. Gabriela Žuffová                                                                                                                                                                                   

                                                    ZAMESTNANCI


HUDOBNÝ ODBOR:

Cisáriková Jana                              Klavír

Greňo Ivona, Mgr.                      Spev

Hlavačák Pavol                              Heligónka

Horváth Zdenko, Mgr.                    Klavír

Hrtús Miroslav, Mgr.                       Heligónka, Hudobná náuka

Michalisko Ondrej                          Heligónka

Minik Rudolf                                 Gitara, Keyboard

Miník Anton                                 Tanečná skupina, Spev

Řezníčková Janka                          Akordeón, Hudobná náuka

Sobčák Peter, Mgr. art                   Gitara

Stuchlá Petronela                          Flauta

Štrbová Blanka, Bc.                        Akordeón

Turiaková Vladimíra                        Klavír

Veselý Ondrej, Bc.                          Gitara

Weglorzová   Juliana                       Husle

Žuffová Gabriela, Mgr.                     Hudobná náuka

 

VÝTVARNÝ ODBOR:

Marcová Eva

Slezáková Alžbeta

Stuchlíková Eva


TANEČNÝ ODBOR:

Badžgoňová Miroslava                Tanečný súbor REFLEX

Smädišová Natália                      MAŽORETKOVÝ KLUB BELLA

Bytčanková Eva                        Tanečný súbor RYTMIK

Malíková Simona                       Tanečný súbor  SILVER

 

LITERÁRNO - DRAMATICKÝ ODBOR:

 
RADA ŠKOLY:

Predseda:

Erika Kadúchová

Členovia:

PaeDr. Eleonóra Nekorancová

Ing. Marián Masnica

Ing. arch. Pavol Čuboň

Vladimíra Turiaková

Monika Blaskovicsová

Alžbeta Slezáková